Svet-Stranek.cz
Zemědělský skanzen

O nás a historie areálu:zemedelskyskanzen.svet-stranek.cz

O nás a historie areálu

Vítáme Vás na našich stránkách Zemědělského skanzenu "U Havlíčků" v Rapotíně u Šumperka. V našem skanzenu můžete navštívit Veteran muzeum v netradiční podobě, projdete se procházkou v malém Zooparku. Volnou chviličku si můžete zpestřit nejen malým občerstvením či táboráčkem, a pro všechny kluky čeká jako průlezka skutečný tank T-34. Areál je určen pro všechny věkové kategorie, na své si přijdou všichni "od jednoho do sta let" :-) Těšíme se na Vás!
Zemědělský skanzen "U Havlíčků" Rapotín se buduje z vyhořelé, opuštěné a silně zdevastované zemědělské usedlosti (jehož bývalé stavby se postupně zpřístupňují, okolní pozemky se vrací - vykupují - do původních rozloh) jako ZEMĚDĚLSKÝ SKANZEN za záchranu rázu venkova, fauny a flóry podhůří Jeseníků. Naším cílem je zachránit bohaté kulturní tradice regionu a identitu českého národa a navázat na ně. Hlavním záměrem nadšenců je záchrana umu a rukodělné práce našich předků pro další generace ÚDOLÍ DESNÉ HANUŠOVICKÉ VRCHOVINY.

Okolní plochy postupně přetváříme na lesopark - miniarboretum s volně vypuštěnými zvířaty jako minisafari. 
Nejnovější aktivitou je vytvoření galerie soch s tématem historie Čech a Moravy. V létě 2023 proběhlo žehnání při příležitosti odhalení pomníku arcibiskupa Stojana. 

Záznam je možné shlédnout na videu zde:

"Rapotínská pohádka U Havlíčků" – návrat do minulosti


Pokračování
Další část
Dokončení:
https://youtu.be/UktqX-Vzpq0

Pro svoji ojedinělost, netypičnost, zvláštnost a funkčnost celého areálu včetně exponátů, je areál také doporučován pro všechny druhy a stupně škol v rámci výuky výjezdního vyučování. Vstup do celého areálu je bezbariérový. Areál je zařazen do LEXIKONU TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ ČR, ZNAČENÝCH TRAS (místní červená, žlutá a mezinárodních cyklo a autotras po modré) a CYKLOTRAS KČT 6114 a 6187.

Co dodat? Celý areál se buduje výlučně z nadšení jednotlivců bez jakýchkoliv státních dotací a příspěvků.
 
Jelikož je náš areál ve svém vývoji bez mzdového fondu jako nevýdělečný a v minulosti (1997) byl povodněmi - stoletou vodou na Moravě -  přetvořen v takřka měsíční krajinu, což podstatně zpomalilo jeho rozkvět.
Pro naše zvířátka i zachování celého areálu budeme vděční za jakoukoliv přízeň, pomoc, příspěvky, dary apod. Nejsme plátci DPH. IČ: 74305361

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk,
č.ú.: 000000-0860482193/0800


Nejkrásnější je, když přijde na návštěvu rodina s dětmi a hlásí, že jsou u nás již opakovaně, a nebo, že se jdou podívat na jejich exponát ve skanzenmuzeu. Muzeum je totiž tak rozsáhlé do různorodosti (od začátku 17. století až do roku 1993 - do zániku Československa) s rozsahem nám vlastním, což nemá obdoby u nás ani v zahraničí. Proto tento budovaný areál Zemědělský skanzen "U Havlíčků" Rapotín - Šumperk, byl jako jeden celek také vybrán - zařazen - od 1.7.2009 do světových ojedinělostí.  


JAK JSME VLASTNĚ ZAČÍNALI,

ANEB OD PROVOPOČÁTKU PO DNEŠEK :


Zemědělský skanzen "U Havlíčků" v Rapotíně u Šumperka se nachází v bývalé zemědělské usedlosti z konce 19. století. Jedná se o horskou usedlost podhůří Jeseníků, která v době výstavby sloužila jako zemědělský statek. Po druhé světové válce ztratilo toto hospodářství svůj původní význam a začalo postupně chátrat.  Později nešťastnou náhodou došlo k požáru obytné i hospodářské části čímž tato událost dovedla objekt k úplnému zániku. Následně postupem času se z něj začalo stávat po řadu let, smetiště pro široké okolí. Obyvatelé si odtud odváželi pro své účely co se ještě dalo použít a zanechávali zde veškeré nepotřebné věci až po odpadky z domácnosti. Tím se tyto polorozpadlé ruiny obrostlé bujnou planou vegetací, staly trvalým domovem různých komunit hlodavců.


Tak to trvalo až do roku 1987, kdy toto smetiště bylo zakoupeno panem Milanem Havlíčkem s přáteli z tehdejšího Svazarmu z.o. Veteran Car Club Šumperk, za účelem obnovení této zemědělské usedlosti pro potřeby depozitu  Veteran Car Clubu Šumperk. Také jedním ze záměrů při koupi bylo, že areál bude sloužit původnímu významu a to jako zemědělská hospodářská usedlost s tím, že okolní plochy budou uvedeny do původního stavu a rozlohy, aby sloužily jako zoopark.

Tímto počinem náš tehdejší club s mačetou v ruce, úmorně poprvé vykročil do útrob naší budoucnosti. Všemi možnými způsoby, jak ručně tak i se zapůjčenou technikou, jsme neúnavně každodenně i o víkendech a svátcích  mýtili, čistili, odváželi inu zkrátka s nevšedním nadšením přetvářeli objekt k obrazu svému.

Z budov jako první jsme provizorně zastřešili vyhořelou hospodářskou a obytnou část, která tak prozatím slouží do dnešních dnů. Následně jsme začali opravovat bývalou stodolu, aby v nevšedním prostředí dýchajícím dřevem, vzniklo malé muzeum v netradiční podobě. Zároveň jsme okolní plochy osazovali novou zelení a doplňovali různými zvířátky, aby k nám na "apríl" – 1.4.1994 mohl vstoupit první návštěvník.


To vše ovšem jen do osudného července roku 1997, kdy k nám dorazila s velkou energií nečekaná, ničivá stoletá voda.  Veškeré úsilí a práce v potu tváře za uplynulých 10 let byla v okamžiku několika vteřin nenávratně pryč. Zelenou vegetaci vystřídala v okamžiku měsíční krajina bez živého tvora. Tehdy již jen mohla nastoupit pouze těžká technika. Je paradoxem, že co stovky nákladních Tater před deseti lety odvážely (sutiny a různé smetí), to nyní zase v podobě zeminy dovážely. Po odvezení kontaminované naplaveniny se plochy uváděly do původní podoby, což znamenalo vyrovnat terén místy do hloubky, až vymleté dvoumetrové koryto "povodňové řeky"  novou zeminou. Netřeba již dodávat, že "zazelenit" a obnovit zookoutek nebylo otázkou několika málo dní. Tím se stalo, že toto nenadálé přírodní neštěstí odradilo všechny dosavadní příznivce a členy z.o. Veteran Car Club Šumperk, čímž na vyčerpávající znovuobnovení zůstal tím pádem p. Milan Havlíček zcela sám. Následně tak vznikl prostor pro nové příznivce.

V roce 2006 pro záchranu p. M. Havlíček vykoupil tuto zemědělskou usedlost (po zániku Svazarmu Šumperk ke dni 1.1. 1990)  od nově vzniklé nástupnické organizace Sdružení technických sportů a činností - ČR Praha a tím byl vyřešen majetkový vztah a  zachráněn budovaný  Zemědělský skanzen před zánikem!


Jelikož se tento areál buduje pouze a jen z nadšení jednotlivců,  bez jakýchkoliv státních dotací a příspěvků, je obnova tímto časově a finančně velmi náročná! Sice pomalu, ale přece, se při plném provozu v rámci momentálních možností, stále něco opravuje a vylepšuje. Provizorně vybudované se nahrazuje novým a doplňuje. Myšlenkou o znovuobnovení  je uvést budovy zpět do dřívější podoby zemědělské usedlosti, ovšem zabydlené skanzenmuzeem. Zároveň se při těchto snahách znovu vykupují pozemky, které původně k tomuto statku náležely. Samozřejmě, že okolní zahrady pomalu dosazujeme novými  rostlinami a postupně vytváříme prostory i pro zvířátka nejen z naší domoviny.

Zde ale narážíme na další téma naší práce a to je poskytnutí azylu týraným a hendikepovaným zvířátkům v rámci našich skromných možností.  V našem soukromém mini parčíku se zvířaty naleznete jak původní domácí zvířátka z našich končin, tak i, sice pro nás dnes již známé, ale cizokrajné tvory.Jeseníky získaly další turistickou atrakci

Kdo o prázdninách navštíví Zemědělský skanzen U Havlíčkův Rapotíně, který v roce 2014 oslavil své dvacáté výročí trvání, může se těšit na další novinky. Jeho zakladatel, tvůrce a majitel Milan Havlíček připravil se svými spolupracovníky ojedinělou podívanou - Galerii v přírodě U Havlíčků.

Tvoří ji zejména několik desítek soch ze ztuženého mramoru, představující království zvířat, společenství bájných pohádkových postav, baculatých dětí, svůdných žen a odvážných mužů. Lemují vstup do středu galerie a krášlí přilehlou promenádu. V jejím srdci se vrší kaskáda hlazených kamenů sycených vodní cestou, která tiše plyne a zvolna stéká do malebného jezírka. V něm ožívají drobné i velké ryby, ale i žabičky, které obohacují okolí působivým koncertem. Vznosné kamenné oblouky připomínají pečlivě utajovanou antickou krásu na úpatí zalesněných Jeseníků. Vedle zadumaného vodníka nechybí ani známá socha Davidova. Najdeme zde drobné kašny, okrasné květináče, zdobené vázy, pohodlné lavice a členitá zábradlí.

Každý den vyhledávají Galerii v přírodě U Havlíčků desítky návštěvníků a turistů, kteří prožívají v její přítomnosti chvíle vlídného odpočinku, poznávání a krásy na dotek. Vnímají, jak všude kolem lehce plyne čas. Jak se vše umí na pár okamžiků radostně zastavit, aby vyniklo a zdůraznilo svou jedinečnou účast.

A co v noci, když se slunce schová do huňatých peřin...?

Stačí se ponořit do nočního závoje a dívat se antickým sochám do očí a zamilovaně naslouchat šplouchání rybiček… Tolik voňavé krásy kolem! A vše hlídá pozorný vodník, který dobře rozumí svému království. Světelné paprsky hladí barokní tváře nočních stínů a člověk prožívá uvolnění a radost.

Že nevěříte? Stačí si u Milana Havlíčka objednat noční prohlídku Galerie v přírodě  (tel. 603 870 921) a přesvědčíte se na vlastní oči a uši. Neváhejte. Jesenicko je půvabné v celém roku a stále je čas poznávat jeho svůdné podoby.

Součástí galerie je rovněž přírodní akvárium.


Co na závěr dodat? 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří byť jen málem přispěli čímkoli pro chod našeho areálu. Ať se již jedná o jednotlivce, kteří se svými dětmi přinesou byť jen jablíčko pro zvířátka, tak i srdečné nemalé poděkování patří i všem institucím a podnikatelům, co jim nebyl a není lhostejný osud budovaného nově probouzejícího se areálu Zemědělského skanzenu „U Havlíčků“ v Rapotíně u Šumperka v malebném údolí řeky Desné.FACEBOOK : Skanzenmuzeum, Zoopark a Dětský zábavní koutek.
http://www.facebook.com/pages/Skanzenmuzeum-a-Zoopark/176079955761276