Svet-Stranek.cz
Zemědělský skanzen

Nemocná oslice:zemedelskyskanzen.svet-stranek.cz

Nemocná oslice

Oslice Sakima je odchována ve Skanzenu v Rapotíně. Narodila sepřed 8 léty. V současné době u ní probíhá léčba tumoru kůže, tzv. Sarkoidu, který se nedá odstranit operací. Tento tumor je lokalizován na spodní straně krku, v důsledku této lokalizace nelze provést chirurgický zákrok. Původní rozhodnutí znělo zvíře utratit, což ale chovatel odmítl.

Profesor Knottenbelt z univerzitní kliniky v Liverpoolu pro naši osličku vytvořil léčebný protokol, kdy je na tumor aplikována speciální mast, která působí jako chemoterapeutikum a způsobuje nekrózu (odúmrť) nádorové tkáně s postupným odlučováním.Po několika sériích této terapie by mělo dojít k úplnému odloučení tumorózní tkáně.
Na osličku v současné době nesmí nikdo chytat, mazlit se s ní, nebo hladit, mast je pro zdravou kůži značně agresivní a nebezpečná.
Léčba je finančně velmi nákladná, pomineme-li jen samotné ustájení a s tím spojené nemalé další nemalé náklady. Spolupráce na léčbě probíhá s veterinární klinikou univerzity v Brně. Léčbu aplikuje MVDr. Kateřina Stančíková přímo ve Skanzenu v Rapotíně. Z léčby se pořizuje obrazová dokumentace o jejím postupu, která se posílá přímo do Liverpoolu.

Jde o zcela novou metodu léčby rakoviny kůže. Léčba na oslici probíhá prozatím experimentálně, ale dosavadní výsledky že jde o nadějnou metodu. Náklady na tuto léčbu jsou ale značné, takže se celá terapie provádí přímo u chovatele ve Skanzenu.

Pokusná léčba je hrazena zcela ze soukromých prostředků, bez žádného veřejného příspěvku nebo dotace. Pokud Vás tento případ zajímá, můžete jakýmkoliv způsobem přispět na tuto léčbu, protože jinak by musela být oslice utracena. Operativní zákrok není skutečně možný!  

Pokud Vás tento příběh zaujal, uvítáme i malou, byť symbolickou pomoc!